احمدزی خبر داد:

تقویت روابط بانک های افغانستان با بانک های آمریکایی

آسیا اقیانوسیه

رئیس جمهوری افغانستان از تقویت روابط بانک های دولتی و خصوصی با بانک های معتبر آمریکایی در زمینه انتقال پول خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رسانه های افغان، رئیس اتحادیه صرافان شهر کابل در دیدار با اشرف غنی احمدزی رئیس جمهوری افغانستان خواستار تقویت روابط بانک های دولتی و خصوصی افغانستان با بانک های معتبر آمریکایی در زمینه انتقال پول شد.

احمدزی نیز به اعضای اتحادیه صرافان شهر کابل اطمینان داد که برای اصلاح امور بانکداری در کشور و تقویت روابط بانک های دولتی و خصوصی افغانستان با بانک های معتبر آمریکایی اقدامات مهم را انجام می دهد.

اشرف غنی احمدزی تامین امنیت برای سرمایه گذاری را از اولویت های حکومت وحدت ملی برشمرد و گفت که یک سلسله برنامه های خاص را برای بهتر شدن اوضاع امنیتی کشور به خصوص شهر کابل انجام می دهد.