فاطمه رهبر در اجلاس بین المجالس جهانی:

دولت ها باید برای تصویب متن واحدی برای مقابله با تروریسم تلاش کنند

مجلس

در جریان مذاکرات امروز هیات پارلمانی ایران، در مشورتهای متعدد با نمایندگان پارلمان ها به ویژه دولت اکوادور متن تهیه، که به هر دو مساله تروریسم و فلسطین پرداخته است،مبنای مهم قطعنامه مشترک اکوادور و امارات نیز قرار گرفته است.

عضو هیات پارلمانی جمهوری اسلامی ایران در اجلاس بین المجالس جهانی با بیان اینکه ایران برای حفظ وحدت از طرح قطعنامه خود برای مقابله با تروریسم انصراف داد، گفت:کشورها باید همه تلاش خود را برای رسیدن به متنی واحد جهت مقابله با تروریسم به کار گیرند.

به گزارش ایلنا، فاطمه رهبر نماینده تهران که همراه با رئیس مجلس شورای اسلامی به سوئیس سفر کرده است در مجمع عمومی بین المجالس جهانی به نمایندگی از جمهوری اسلامی ایران ماده اضطراری " نقشipu را در ارتقای منشور ملل متحد به منظور حل و فصل مناقشات به صورت عادلانه و به منظور مقابله با خطر فزاینده تروریسم" را مطرح کرد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران پیش و بیش از هر کشوری خطر تروریسم و افراط گرایی را مطرح کرده بود گفت: جهان با افزایش اقدامات تروریستی گروه داعش به حقانیت ادعای جمهوری اسلامی ایران پی برد.

عضو هیات پارلمانی ایران در اجلاس بین المجالس جهانی با بیان اینکه به همین منظور جمهوری اسلامی ایران محور فوق را مطرح کرد، ادامه داد: در جریان مذاکرات امروز هیات پارلمانی ایران، در مشورتهای متعدد با نمایندگان پارلمان ها به ویژه دولت اکوادور متن متوازنی در این باره تهیه شده که به هر دو مساله تروریسم و فلسطین پرداخته است و خوشبختانه مبنای مهم قطعنامه مشترک اکوادور و امارات قرار گرفته است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در پایان تصریح کرد: بر این اساس تصمیم گرفتیم به منظور حفظ وحدت ipu از پیگیری قطعنامه خود منصرف شده و تمام تلاش خود را برای رسیدن به یک متن واحد به کار بگیریم.

 

کد N539857