نتایج آخرین نظرسنجی انتخابات رئیس‌جمهوری برزیل:

روسف رئیس‌جمهوری برزیل باقی می‌ماند

سیاسی

هر یک از کاندیداتوری‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری برزیل باید ۵۰ درصد آرا را در دور دوم رای‌گیری به دست آورند.

رئیس‌جمهوری فعلی برزیل طبق آخرین نظرسنجی تلفنی منتشر شده در سایت رسمی رئیس‌جمهوری این کشور همچنان رتبه اول را در اختیار دارد.

به گزارش ایلنا به نقل از لا اینفو، اعضای حزب کارگر برزیل این نظرسنجی را انجام دادند که مطابق نتایج آن، «دیلما روسف» رئیس‌جمهوری فعلی برزیل ۴۷ درصد آرا و «آئسیو نوس» رقیب انتخاباتی زوسف ۴۴ درصد آرا را به دست آورده‌اند.

هر یک از کاندیداتوری‌های انتخاباتی رئیس‌جمهوری برزیل باید ۵۰ درصد آرا را در دور دوم رای‌گیری به دست آورند.

روسف در هفته گذشته به پنج منطقه شمال شرقی برزیل سفر کرد تا کمپین تبلیغاتی خود را در این مناطق اجرا کند.

نوس هفته گذشته در کمپین تبلیغاتی خود بار دیگر اتهام‌های وارد شده توسط رئیس سابق شرکت «پتروبراس» درباره انتقال پول‌های به دست آمده از قراردادهای این شرکت توسط سه حزب برزیل از جمله حزب کارگر را مطرح کرد.

کد N539716