نماینده پارلمان ترکیه در گفتگو با مهر:

دولت اردوغان به رغم اظهارات ضداسرائیلی تعاملات خوبی با آنها دارد/سیاستهای متناقض ترکیه در قبال داعش