روحانی در گفتگوی زنده تلویزیونی:

خروج از تورم از بخش نفت آغاز شد/ آغاز سخن با مشکلات اقتصادی

دولت

رئیس جمهور گفتگوی زنده تلویزیونی خود با مردم را با مسئله رکود اقتصادی آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در ابتدای این گفتگو با اشاره به مشکلات اقتصادی کشور از جمله تورم گفت: ما از آغاز دولت با رکود توام با تورم مواجه بودیم.

وی تاکید کرد: این موضوع معضل بسیار مهمی بود و حل آن در کوتاه مدت امکان پذیر نبود.

رئیس جمهور با بیان اینکه آثار خارج شدن از تورم را از زمستان دیدم و اولین بخش از نفت شروع شد، تصریح کرد: همه کارهایی که دولت انجام داده با مشورت حاصب نظران و متخصصین بوده است و اگر هدایت های رهبری و کمک مردم ما به این نقطه نمی رسیدیم.

ادامه دارد...