آغاز گفتگوی تلویزیونی رئیس جمهور با مردم

دولت

گفتگوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور کشورمان با مردم از شبکه اول سیما به منظور ارائه گزارشی تازه از عملکرد دولت در حوزه های گوناگون آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، پنجمین گفتگوی زنده تلویزیونی حسن روحانی رئیس جمهور کشورمان با مردم از شبکه اول رسانه ملی آغاز شد.

رئیس جمهور ضمن ارائه گزارشی تازه از عملکرد دولت در حوزه های گوناگون، به طور مستقیم با مردم شریف کشورمان گفتگو خواهد کرد.

رییس جمهور در این گفتگوی تلویزیونی به مهمترین مسایل کشور در حوزه های اقتصاد، سیاست خارجی، جامعه و فرهنگ می پردازد و مردم را در جریان رویکردها، عملکردها و آخرین اقدامات دولت در این زمینه ها قرار خواهد داد.

مرتضی حیدری و ندا سپانلو اجرای این گفتگوی زنده را برعهده دارند.