دستیار جوان مشاور رئیس جمهور در سفر به عسلویه:

در سالیان اخیر فقط لطمات اقتصادی به عسلویه وارد نشد

دولت

مشعل‌های عسلویه اگر می‌خواهند دوباره با همان طراوت سال‌های اولیه در دولت‌های هفتم و هشتم روشن شوند و روشن بمانند، اگر می‌خواهیم تکاپو و انرژی ساطع در عسلویه به سراسر کشور گسترده شود و شور و هیجان تولید و سرمایه‌گذاری و خدمت به اقتصاد کشور دوباره به کشور بازگردد باید از عسلویه شروع کنیم.


دستیار جوان مشاور رئیس جمهور در سفر به عسلویه با مدیران منطقه به گفتگو نشست.

به گزارش ایلنا، "سعید اله بداشتی" در این سفر راه‌های مشارکت حداکثری جوانان در منطقه، با توجه به حضور مدیران جوان و نخبه در این منطقه را بررسی کرد.لزوم توجه بیشتر به امکانات موجود در عسلویه و به فراموشی سپردن بی توجهی‌ها و به هدر بردن منابع فراوان انرژی و لزوم بازیابی و بازسازی دوباره روحی و معنوی مردم بخصوص جوانان عسلویه و بوشهر و ورود آنها به عرصه های اقتصادی و کارآفرینی از مهمترین تأکیدات دستیار جوان دولت بود.

سعید اله بداشتی تأکید کرد، آنچه در سالیان اخیر به پیکره این قطب انرژی کشور وارد شد فقط لطمات اقتصادی به کشور نبود بلکه گسترش فضای رخوت و یأس و انفعال به روح و روان مدیران، نخبگان و مردم این خطه از کشور به عنوان یکی از بزرگترین تولیدکنندگان ثروت در کشور بود.

وی ادامه داد:‌ چاره‌ای جز این نداریم که به برکت نعمت حضور دوباره مردم در عرصه مشارکت سیاسی و شکل گیری حماسه سیاسی با ایجاد بسترهای مناسب و افزایش شور و نشاط اقتصاد جوانان بوشهری و عسلویه‌ای را به حضور در عرصه اقتصاد تشویق کنیم و دست آنها را برای رونق بخشیدن دوباره به عسلویه بفشاریم.

دستیار جوان مشاور رئیس جمهور یادآور شد: مشعل‌های عسلویه اگر می‌خواهند دوباره با همان طراوت سال‌های اولیه در دولت‌های هفتم و هشتم روشن شوند و روشن بمانند، اگر می‌خواهیم تکاپو و انرژی ساطع در عسلویه به سراسر کشور گسترده شود و شور و هیجان تولید و سرمایه‌گذاری و خدمت به اقتصاد کشور دوباره به کشور بازگردد باید از عسلویه شروع کنیم. و جوانان غیور و پرتوان و خونگرم این منطقه را وارد کارهای کوچک و بزرگ کنیم.

الله‌بداشتی با بیان اینکه به طورجد از مدیرعامل و مدیران منطقه خواستم تا نسبت به ورود و تداوم حضور جوانان در عرصه های مدیریتی و کارآفرینی راهکارهای خود را اعلام کنند،‌اظهار کرد: تا ما بتوانیم با برنامه ریزی‌های مناسب بخشی مشخص و درصدی معین از تولید ثروت و اقتصاد مولد در عسلویه را مختص جوانان خلاق و مبتکر و نخبه‌ای بدانیم که از سراسر کشور برای تولید و... به این منطقه از کشور بیایند.هرچند امروز چرخ‌های عسلویه به دوش جوانان است اما می‌توان این حضور را مؤثرتر و منسجم‌تر و کارآفرین‌تر و خلاق‌تر کرد.

در ادامه این سفر، طبق بررسی‌های صورت گرفته و برگزاری جلسات و گفتگو در نهایت یکی از جوانان خلاق، نخبه و فعال منطقه به عنوان دستیارجوان عسلویه منصوب شد و ماموریت کاری لازم در جهت توسعه فرهنگ کارآفرینی و لزوم ایجاد بسترهای مناسب جهت روی آوری جوانان به عرصه های کارآفرینی و همچنین تلاش در جهت شناسایی استعدادهای جوان منطقه ابلاغ گردید.

کد N539277