از سوی عبدربه منصور هادی؛

"خالد بحاح" مامور به تشکیل دولت جدید یمن شد

آفریقا و خاورمیانه

رئیس جمهور یمن پس از امتناع "احمد عوض بن مبارک" از پذیرش نخست وزیری، "خالد بحاح" را مامور به تشکیل دولت جدید در این کشور کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، "عبدربه منصور هادی" رئیس جمهور یمن "خالد بحاح" را مامور به تشکیل دولت جدید یمن کرد.

پیش از این "احمد عوض بن مبارک" که توسط رئیس جمهور مامور به تشکیل دولت جدید شده بود از پذیرش این سمت امتناع ورزیده بود.

جنبش انصارالله به عنوان بزرگترین جنبش مردمی در یمن هنوز موضعی درباره اعلام نخست وزیری خالد بحاح نگرفته است.

رهبران این جنبش اخیرا ضمن مخالفت با نخست وزیری بن مبارک، خواستار معرفی گزینه‎ای مورد توافق تمامی جریانها شده بودند.