رقابت تنگاتنگ در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برزیل

سیاسی

روسف در جریان برگزاری کمپین تبلیغاتی خود با اشاره به پیشرفت‌های اقتصادی دولت وی و همین طور اتهام‌های رقبای وی نسبت به حزب کارگر، گفت: «اعضای احزاب مخالف تنها می‌خواهند به ما ضربه بزنند.»

کمپین انتخاباتی دو کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری برزیل برای پیروزی در دور دوم این انتخابات فشرده‌تر شده است.

به گزارش ایلنا به نقل از پرنسا لاتینا، «دیلما روسف» رئیس‌جمهوری فعلی برزیل در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری با «آئیسیو نوس» رهبر حزب سوسیال-دموکرات مبارزه می‌کند.

روسف در هفته گذشته از پنج استان در بخش شمال شرقی برزیل بازدید و کمپین تبلیغاتی خود را برپا کرد.

روسف در جریان برگزاری کمپین تبلیغاتی خود با اشاره به پیشرفت‌های اقتصادی دولت وی و همین طور اتهام‌های رقبای وی نسبت به حزب کارگر، گفت: «اعضای احزاب مخالف تنها می‌خواهند به ما ضربه بزنند.»

روسف گفت که در ۱۲ سال گذشته بیش از هر زمان دیگری نابرابری در برزیل از بین رفته، حداقل درآمد افزایش یافته و همین طور موقعیت شغلی بهتر و فرصت آموزش برابر برای همگان فراهم شده است.

نوس هفته گذشته در کمپین تبلیغاتی خود بار دیگر اتهام‌های وارد شده توسط رئیس سابق شرکت «پتروبراس» درباره انتقال پول‌های به دست آمده از قراردادهای این شرکت توسط سه حزب برزیل از جمله حزب کارگر را مطرح کرد.

کد N539225