پژمان فر در گفت‌وگو با ایلنا:

منتظر پاسخ وزیر ارتباطات در مورد افزایش سرعت اینترنت هستیم

مجلس

یک عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می گوید كه هنوز منتظر پاسخ وزارت ارتباطات در مورد افزایش سرعت اینترنت است و پس از شنیدن پاسخ‌ها در مورد استیضاح وی تصمیم می‌گیرند.

یک عضو كمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی می گوید كه هنوز منتظر پاسخ وزارت ارتباطات در مورد افزایش سرعت اینترنت است و پس از شنیدن پاسخ ها در مورد استیضاح وی تصمیم می گیرند.

نصرالله پژمان‌فر در مجلس در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با آخرین وضعیت طرح استیضاح وزیر ارتباطات كه از مدتی پیش به علت افزایش سرعت اینترنت مطرح شده بود گفت:ما فعلا این موضوع را تحت عنوان سوال از آقای واعظی مطرح كرده‌ایم تا علت این كار مشخص شود.

نماینده مشهد ادامه داد: البته هنوز این سوال مطرح نشده است تا ببینیم ایشان چه عکس العملی انجام می‌دهند و آیا پاسخ قانع كننده‌ای برای این موضوع دارند یا خیر؟

این نماینده مجلس در ادامه تصریح كرد: باید دید كه وزارت ارتباطات چه اقدامی را در ارتباط با وظایف قانونی خود انجام می‌دهد آن وقت است كه دیگر مجلس تصمیم می‌گیرد كه چگونه باید با این مجموعه برخورد كند و آیا الزامی به طرح استیضاح وزیر ارتباطات هست یا خیر؟

گفتنی است پژمان‌فر از دو ماه پیش احتمال استیضاح وزی ارتباطات و فناوری اطلاعات به دلیل افزایش سرعت اینترنت را مطرح كرده بود.

کد N539039