وزیر خارجه لبنان:

ویرانگری رژیم اسرائیل باید متوقف شود/ داعش ابزار صهیونیستها برای تجزیه منطقه است

آفریقا و خاورمیانه

وزیر خارجه لبنان با بیان اینکه داعش ابزاری در دست رژیم صهیونیستی برای تجزیه منطقه است خواستار توقف ویرانگری های صهیونیست ها شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المنار، جبران باسیل وزیر خارجه لبنان در نشست بازسازی غزه گفت: داعش ابزار اسرائیل برای تجزیه منطقه و ملتهای آن است.

وی افزود: اسرائیل و داعش از نظر تروریسم، ویرانگری و نژاد پرستی شبیه به هم هستند. عدم حل موضوع فلسطین عدم مقابله با داعش را توجیه نمی کند. ما حامی آرمان فلسطین هستیم و این موضوع باید زنده و پویا باشد.

وزیر خارجه لبنان تاکید کرد: کدامیک مهمتر است بازسازی یا توقف ویرانی؟ به طور حتم باید ویرانگری اسرائیل متوقف شد.