بازدید هیئت رسانه ای شینهوا از خبرگزاری مهر/ دو طرف بر گسترش همکاری ها تاکید کردند