مخالفت اوقاف اهل تسنن عراق با دخالت نظامیان آمریکایی

آفریقا و خاورمیانه

رئیس اوقاف اهل تسنن عراق بر مخالفت با دخالت نظامیان آمریکا در این کشور تاکید کرد و درباره توطئه ایجاد فتنه میان مردم این کشور هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، محمود الصمیدعی رئیس دیوان اوقاف اهل تسنن عراق گفت: بیانیه ای که از سوی علمای مسلمین عراق صادر شده است بر حرام بودن هر گونه همکاری با نظامیان آمریکایی یا نظامیان خارجی تاکید کرده است.

وی افزود: ما مخالفت دخالت نظامی آمریکا در عراق هستیم. ملت عراق باید مراقب فتنه ای که برای ایجاد درگیری باشند و با همدلی و همسویی با نیروهای امنیتی در راستای آزادی مناطق اشغال شده بکوشند.