فدایی در گفتگو با مهر:

جلسات وحدت به تنهایی برای ایجاد همگرایی در جریان اصولگرایی کافی نیست

احزاب و تشکلها

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، با بیان اینکه از نشست های همگرایی اصولگرایان استقبال می کنیم، گفت: جلسات وحدت به تنهایی کافی نیست، اما می تواند مقدمات و زمینه های وحدت را فراهم سازد.

حسین فدایی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد ارزیابی اش از نشست همگرایی اصولگرایان گفت: ما از هرجلسه ای که در راستای همدلی و همگرایی میان اصولگرایان داشته باشد مفید می دانیم و و از آن استقبال می کنیم.

دبیرکل جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی، در پاسخ به این سوال که اصولگرایان تحولخواه در جلسات وحدت شرکت نمی کردند چه شد که امروز به این همایش آمدید؟ تصریح کرد: ما نگفته بودیم که جلسات را قبول نداریم؛ هر جلسه ای که در راستای تلطیف قلوب، هماهنگی فکر ها، نزدیکی قلبها و هماهنگی روش ها بین اصولگرایان گذاشته شود خوب است.

وی برگزاری همایش و جلسات وحدت را مقدمه و زمینه ای برای وحدت دانست و گفت: این جلسات به تنهایی کافی نیست اما می تواند مقدمات و زمینه های وحدت را فراهم سازد.

فدایی در پاسخ به این سوال که آیا اصولگرایان تحولخواه نیز طرحی برای وحدت میان اصولگرایان دارند، خاطرنشان کرد: حتما؛ همه در ذهن خود برای همگرایی و وحدت جریان اصولگرایی برنامه دارند و دنبال این هستند که در راستای تحکیم وحدت اصولگرایان قدم بردارند.

به گزارش مهر، از حدود یک سال پیش، حجت الاسلام تقوی عضو جامعه روحانیت مبارز جلساتی را با هدف ایجاد وحدت و همگرایی در جریان اصولگرایی و با مشارکت برخی طیف ها و شخصیت های  اصولگرا برگزار کرده که آخرین آن روز گذشته 19 مهرماه با عنوان "جشن بزرگ ولایت" با سخنرانی آیت الله مصباح یزدی و استقبال اکثر طیف های اصولگرا برگزار شد.