نشست پارلمان عراق برای انتخاب وزرای کشور و دفاع پنج شنبه برگزار می شود

آفریقا و خاورمیانه

یکی از نمایندگان پارلمان عراق با تاکید بر به دست آمدن توافقاتی درخصوص انتخاب وزرای دفاع و کشور عراق توسط گروههای سیاسی این کشور اعلام کرد که نشست پارلمان عراق برای انتخاب وزرای دفاع و کشور پنج شنبه هفته جاری برگزار می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع  "رعد الدهلکی" نماینده پارلمان عراق در یک کنفرانس مطبوعاتی اعلام کرد که پنج شنبه هفته جاری نشست پارلمان عراق برای انتخاب وزیر کشور و وزیر دفاع این کشور برگزار خواهد شد.

وی تاکید کرد که درخصوص انتخاب وزرای دفاع و کشور رایزنیهایی صورت گرفته و توافقاتی نیز حاصل شده و دیدگاهها در این خصوص به یکدیگر نزدیک شده است.

"حیدرالعبادی" نخست وزیر عراق نیز پیشتر اعلام کرده بود که در آینده ای نزدیک مسئله انتخاب وزرای کشور و دفاع عراق حل و فصل خواهد شد.