یک نماینده پارلمان عراق :

روزهای آینده شاهد پیروزی های بزرگ نیروهای امنیتی و مردمی بر تروریسم خواهیم بود

تحرکات داعش در عراق‬

یک عضو ائتلاف ملی عراق تاکید کرد عراق طی روزهای آینده شاهد پیروزی های بزرگ نیروهای امنیتی خواهد بود که از پشتیبانی نیروهای مردمی و نیروی هوایی ارتش برخوردارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، فالح حسن الخزعلی در گفتگو با الفرات خاطر نشان کرد نیروهای امنیتی در بهترین شرایط خود از نظر آمادگی و روحیه به ویژه پس از فتوای مرجعیت مبنی بر جهاد کفایی، قرار دارند.

وی تصریح کرد نیروهای امنیتی به سلاحهای پیشرفته نیاز دارند تا بتوانند بر تمام باندهای تروریستی در عراق غلبه و آنها را سرکوب کنند.

وی خاطر نشان کرد نیروهای امنیتی نیازمند یک تصمیم سیاسی و حمایت جدی قشرهای مردم عراق به ویژه عشایر در مناطقی هستند که شاهد فعالیت باندهای تروریستی داعش هستند تا این باندها ریشه کن شوند.

حیدر العبادی نخست وزیر عراق، سوم اکتبر گفته بود اگر مرجعیت عالی دینی نبود، ارتش هرگز در برابر داعش پیشروی نمی کرد و نبرد تا پیروزی بر باندهای تروریستی ادامه خواهد یافت.