کمیسیون اروپا بودجه جدیدی به افغانستان اختصاص داد

آمریکا اروپا

کمیسیون اروپا بودجه جدیدی بالغ بر 1.4 میلیارد یورو برای امور توسعه در افغانستان اختصاص داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی کمیسیون اروپا، بودجه اختصاص یافته از سوی کمیسیون اروپا قرار است در بخش هایی از جمله امور توسعه شهری، کشاورزی، امور بهداشتی و تقویت دموکراسی در این کشور هزینه شود.

بر اساس گزارش های رسیده، نشست امضای این طرح توسعه در افغانستان با حضور " آندریس پیباگز " کمیسیونر امور توسعه اتحادیه اروپا و "عمر زخیلوال " مشاور رییس جمهوری افغانستان در واشنگتن و در حاشیه نشست بانک جهانی و صندوق بین المللی پول برگزار شد.

یکی از مقامات اتحادیه اروپا با بیان اینکه این توافقنامه نشانه دیگری از ادامه تعهد اتحادیه اروپا برای افغانستان است، اظهار داشت: ما انتظار داریم که این بودجه اختصاص یافته شرایط زندگی شهروندان افغان ها و شرایط موسسات در این کشور را بهبود بخشد.