در بین مقامات آمریکایی هم مدرک تقلبی کشف شد!

ایرنا نوشت:

مدرک کارشناسی ارشد 'جان والش' سناتور آمریکایی به دلیل تقلب و سرقت ادبی باطل شد.

به گزارش ایرنا به نقل ازرسانه های آمریکایی، این سناتور آمریکایی درزمینه تقلب درارائه پایان نامه کارشناسی ارشد خود درسال 2007 به 'کالج جنگ ارتش' مجرم شناخته شده است.

پیش ازاین نیویورک تایمز درماه ژوئیه گزارش داده بود که سناتور والش در ارائه پایان نامه خود مرتکب تقلب شده است.

این سناتور آمریکایی که یک سرهنگ بازنشسته وازنیروهای قدیمی جنگ عراق است، ضمن قبول اتهام تقلب وسرقت ادبی درپایان نامه دانشگاهی خود، اعلام کرده که تا پایان دوره خدمت سیاسی اش دراواخر سال 2014 از مقام خود کناره گیری نمی کند.

سناتور والش عضو حزب دموکرات آمریکا است که از ماه فوریه 2014 (بهمن 92) به عضویت مجلس سنا درآمده است.

4949

کد N537599