اخبار امنیتی عراق/

شهید و زخمی شدن شماری بر اثر انفجار انتحاری کاظمین

آفریقا و خاورمیانه

انفجارهای انتحاری در کاظمین، منطقه الشریفات و الشعله بغداد و تسلط نیروهای امنیتی بر منطقه ای در شمال الرمادی از مهمترین اخبار امنیتی عراق است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه المسله، منابع امنیتی عراقی از انفجار خودرو بمبگذاری شده ای که یک عامل انتحاری آنرا در کاظمین هدایت می کرد و شهید و زخمی شدن شماری بر اثر آن خبر دادند.

 منابع امنیتی عراقی از انفجار خودرو بمبگذاری شده در منطقه الشعله و نیز انفجار انتحاری دوم در همین منطقه خبر دادند و افزودند: شماری بر اثر این انفجارها کشته و زخمی شده اند.

بر اثر انفجار بمب در منطقه الشریفات در اللطیفه در جنوب بغداد ضد نیروهای مردمی سه نفر از آنها کشته شدند.

منابع عراقی اعلام کردند: نیروهای امنیتی طی عملیات با کمک عشایر منطقه البو ریشه در شمال الرمادی از داعش پس گرفتند.

بر اثر انفجار انتحاری در منطقه المشاهده در شمال بغداد سه نفر کشته و 18 نفر دیگر زخمی شده بودند.

 یک منبع امنیتی در صلاح الدین به کشته شدن چهار نفر و زخمی شدن 9 نفر دیگر از نیروهای مردمی در منطقه الزلایه در جنوب تکریت هنگام ورود به یک منزل بمبگذاری شده اشاره کرد.