نخست وزیر تونس:

1500 مظنون حوادث تروریستی را بازداشت کرده ایم

آفریقا و خاورمیانه

نخست وزیر تونس از بازداشت صدها مظنون به دخالت در حوادث تروریستی از ابتدای سال جاری میلادی در این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه الیوم السابع، مهدی جمعه نخست وزیر تونس گفت: تونس از ابتدای سال جاری میلادی حدود1500 جهادی را بازداشت کرده است.تونس آماده مقابله با افرادی که از سوریه بازگشته اند با هدف موفقیت روند انتقال دموکراتیک در تونس و در راستای آمادگی برای برگزاری دومین انتخابات آزاد است.

وی افزود: تونس موفقیت هایی در زمینه مبارزه با تروریسم و بازگشت ثبات داشته است و این برای قدم گذاشتن در انتخابات با وجود مخاطرات ضروری است.نا امنی ها در لیبی عامل تهدید اصلی برای تونس است و افراطی ها از اراضی لیبی به عنوان پناهگاه امن استفاده می کنند.

مهدی جمعه تاکید کرد: تعداد تونسی هایی که در سوریه می جنگند حدود سه هزار نفر برآورد شده است و تنها چند صد نفر از آنها به تونس بازگشته اند که عملیات شناسایی و بازداشت آنها ادامه دارد.