رحیم پور در اجلاس بالی مطرح کرد: 

افراط گرایی و تحمیل تحریم های اقتصادی دو گزینه مکمل برای مقابله با توسعه سیاسی کشورهای در حال توسعه 

سیاست خارجی

 معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران روز جمعه در بالی اندونزی، گفت: خشونت و افراط گرایی از یک سو و تحمیل تحریم های اقتصادی ظالمانه بر ملت ها از سوی دیگر در مقابله با توسعه سیاسی و برقراری دموکراسی در کشورهای در حال توسعه به صورت مکمل عمل می کنند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیم پور معاون وزیر امور خارجه ایران در نخستین روز از هفتمین اجلاس بین المللی دموکراسی بالی در اندونزی، گفت: قاره آسیا همانند برخی کشورها دیگ ذوب فرهنگ ها نیست، بلکه این قاره پهناور معرف فرهنگ ها، ادیان و تمدن هایی است که بیانگر فرهنگ غنی، ریشه دار و تکثرگرا می باشد و آستانه بالای تحمل پذیری و همزیستی مسالمت آمیز را فراهم آورده اند.

وی در ادامه گفت: مردم سالاری روند تکامل تاریخی خود را دارد که تابع شرایط اقلیمی، فرهنگی، تاریخی، سیاسی و دینی هر منطقه خاص است و هرگونه تجویز خارجی که با اهداف و انگیزه های خاص و با عملیات نظامی بر ملت ها تحمیل شود نتیجه ای جز رشد افراط گرایی و تروریسم ندارد.

معاون وزیر امور خارجه ایران همچنین حقوق بشر را مولفه جدایی ناپذیر از مردم سالاری دانست که حقوق شهروندی و کرامت انسانی تمامی شهروندان از اجزای بنیادین آن است.

وی همچنین گفت که اعمال تحریم های نامشروع بر علیه جمهوری اسلامی ایران تجربه ای ناموفق در جلوگیری از رسیدگی به غایت مطلوب در حوزه حقوق بشر و دموکراسی در کشور بوده است.

 معاون آسیا و اقیانوسیه وزارت امور خارجه ایران افزود: خشونت و افراط گرایی از یک سو و تحمیل تحریم های اقتصادی ظالمانه بر ملت ها از سوی دیگر در مقابله با توسعه سیاسی و برقراری دموکراسی در کشورهای در حال توسعه به صورت مکمل عمل می کنند.

سوسیلو بامبانگ یودهویوهو رییس جمهوری اندونزی نیز در آیین گشایش هفتمین اجلاس بین المللی دموکراسی بالی، برگزاری انتخابات سالم در ایران را گامی استوار در جهت تحکیم دموکراسی خواند.

وی پیشرفت در حوزه اقتصادی و اجتماعی را مبنای حصول توسعه و در نهایت دست یافتن به دموکراسی در کشورهای در حال توسعه دانست و گفت که برگزاری انتخابات سالم در ایران و برخی از کشورها گام های استواری در جهت تحکیم دموکراسی است.

سوسیلو همچنین از گروه تروریستی و تکفیری داعش که میلیاردها دلار پول و امکانات در اختیار دارد به عنوان ثروتمندترین گروه تروریستی تاریخ یاد کرد و گفت که گروه تروریستی داعش در بین مردم اندونزی جایگاهی ندارد.

هفتمین اجلاس بین المللی دموکراسی بالی اندونزی با شعار تکامل معماری دموکراتیک منطقه ای؛ پویایی توسعه سیاسی، پیشرفت اقتصاد اجتماعی و مشارکت عمومی در فرایند دموکراتیک: با حضور نمایندگان کشورهای مختلف تا روز شنبه در اندونزی ادامه می یابد.

هدف کلی این اجلاس دو روزه که از سال 2008 توسط سوسیلو بامبانگ یودهویوهو رییس جمهوری اندونزی به صورت سالیانه برگزار می شود تلاش برای رشد و ارتقای همکاری های منطقه ای و بین المللی در زمینه صلح و دموکراسی از طریق گفت وگو و استفاده اعضای شرکت کننده در اجلاس از تجارب یکدیگر عنوان شده است.

در این اجلاس بین المللی بنینو آکینو رییس جمهور فیلیپین، سلطان برونئی، نخست وزیر تیمور شرقی، شش وزیر و شش معاون وزیر از کشورهای جهان شرکت دارند. مقامات بلندپایه و دیپلمات های 62 کشور جهان در این اجلاس حضور دارند.