یک کُرد فرماندهی عملیات داعش در کوبانی را برعهده‌ دارد

کد N536983