در گفت‌وگوی اختصاصی با ایسنا،

کریم بقرادونی:منظومه مصالح آمریکا در راه فروپاشی است/ایدئولوژی سیطره عثمانی و داعش یکی است

کد N536736