سلیمانی در گفتگو با مهر:

اصولگرایان برای دست یابی به وحدت خواسته های خود را تعدیل کنند/ شایسته سالاری را جایگزین سهمیه خواهی کنیم

مجلس

عضوجبهه پایداری با تاکید بر لزوم اتخاذ ساز و کار روشن برای وحدت میان اصولگرایان گفت: احزاب اصولگرا هم باید برای دست یابی به وحدت خواسته های خود را تعدیل کرده و با هم تعامل کنند.

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به برگزاری همایش اصولگرایان گفت: همه اصولگرایان امروز به دنبال وحدت هستند تا بتوانند نقش مهمتری را در جامعه بازی کنند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: امروز از یک سو خطرات مهمی در منطقه ایران را تهدید می کند و از سوی دیگر بعضی از فتنه گران در پست های مهم قرار گرفته اند بنابر این ضرورت وحدت میان اصولگرایان نمایان است.

وی با تاکید بر لزوم اتخاذ ساز و کار روشن برای وحدت میان اصولگرایان گفت: احزاب اصولگرا هم باید برای دست یابی به وحدت خواسته های خود را تعدیل کرده و با هم تعامل کنند.

عضو جبهه پایدار گفت: اصولگرایان باید وحدت کنند زیرا باید نظام در خط امام و رهبری بماند و نیرو های نظام متفرق نشوند و حول محور ولایت سازماندهی شوند.

 وی تاکید کرد: ما باید اصول را محور قرار دهیم و در بحث های انتخاباتی به جای اینکه به سهمیه خواهی بپردازیم شایسته سالاری را با شاخص های تجربه، سوابق و توانمندی مدیریتی مد نظر قرار دهیم.

سلیمانی گفت: باید بر اساس منشور اصولگرایی شاخص هایی تعیین شود و بر اساس آن شاخص ها فهرست اصولگرایی بسته شود و افرادی که مورد اعتماد همه اصولگرایان هستند انتخاب شوند.

وی اظهار داشت: در انتخابات مجلس نهم اصولگرایان روی افراد چانه زنی می کردند اما در دوره جدید نباید افراد محور باشند، شاخص های شایسته سالاری باید بر اساس منشور اصولگرایی تعیین شود و بر این اساس افراد برای قرار گرفتن در فهرست اصولگرایان انتخاب شوند.