مصباحی مقدم:

کارگروه جامعه روحانیت مبارز برای وحدت اصولگرایان تشکیل شد

مجلس

سخنگوی جامعه روحانیت مبارز با بیان اینکه مجموعه اقداماتی می تواند گروه های اصولگرا را به هم نزدیک کند که یکی از آن ها برگزاری همایش است افزود: روش های دیگری هم برای وحدت اصولگرایان تدبیر شده است .کارگروهی که در جامعه روحانیت مبارز تشکیل شده و بنا دارد نمایندگان جمعیت ها و احزاب اصولگرا را جمع کند تا با حضور همه ان ها به راهکاری برای وحدت دست یابد.

حجت الاسلام غلامرضا مصباحی مقدم در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر گفت: همایش اصولگرایان به منظور هم گرایی و دست یابی به وحدت بیشتر میان گروه های اصولگرا برگزار می شود.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: دست یابی به وحدت را نباید به این راهکار منحصر کرد ولی این همایش می تواند یکی از راهکارهایی باشد که وحدت میان اصولگرایان را افزایش می دهد.

وی گفت: روش وحدت میان اصولگرایان با ایجاد یک کمیته برای استفاده از حضور احزاب اصولگرا توسط بزرگان اصولگرا در حال تدبیر است  و سر جای خود باقی است، این طور نیست روش های اصلی بریا وحدت کنار گذاشته شده باشد و این همایش ها برگزار شود .

مصباحی مقدم با بیان اینکه مجموعه اقداماتی می تواند گروه های اصولگرا را به هم نزدیک کند که یکی از آن ها برگزاری همایش است افزود: روش های دیگری هم برای وحدت اصولگرایان تدبیر شده است .کارگروهی که در جامعه روحانیت مبارز تشکیل شده و بنا دارد نمایندگان جمعیت ها و احزاب اصولگرا را جمع کند تا با حضور همه ان ها به راهکاری برای وحدت دست یابد.