معاون اول رئیس جمهور ابلاغ کرد:

اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان

معاون اول رييس جمهور

معاون اول رئیس جمهور مصوبه دولت درخصوص اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان را ابلاغ کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، هیئت وزیران در جلسه 93.7.9 به پیشنهاد وزارت بهداشت درمان وآموزش پزشکی و تایید معاونت برنامه ریزی ونظارت راهبری رئیس جمهوری و به استناد ماده 55 قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1366 با اختصاص پنجاه میلیارد ریال برای تکمیل بیمارستان شهید باهنر کرمان به صورت تملک دارایی -سرمایه ای از محل اعتبارات جزء 2 ردیف510000 تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده سرمایه ای - کمک قانون بودجه سال 1393 موافقت کرد تا در اختیار وزارت بهداشت درمان و اموزش پزشکی قرار گیرد تا برابر قوانین ومقررات هزینه شود.

معاون اول رئیس جمهوری این مصوبه را در تاریخ 93.7.14 ابلاغ کرده است.

انتهای پیام

کد N536082