سفیر ایران در سازمان ملل:

جنبش عدم تعهد به حمايت کامل خود براي تشكيل دولت فلسطین به پايتختي قدس ادامه مي دهد

سیاست خارجی

حسین دهقانی گفت: جنبش عدم تعهد به حمايت کامل خود از حق لاينفك مردم فلسطين براي تشكيل دولت مستقل بر اساس قطعنامه‌هاي سازمان ملل به پايتختي قدس شريف ادامه مي دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، حسین دهقاني سفير و سرپرست نمایندگی دائم جمهوري اسلامي ايران در سازمان ملل متحد دیشب به نمایندگی از طرف جنبش عدم تعهد در خصوص استعمار زدايي در این سازمان سخنرانی کرد.

سفیر کشورمان طی این سخنرانی اظهار داشت: جنبش عدم تعهد اهميت شاياني براي رسيدن به هدف جهاني كه همانا استعمار زدايي و اعمال حق مشروع خودمختاري ملت‌هاي تحت استعمار و سلطه خارجي است، قائل می باشد.
 
 وی افزود: عليرغم پيشرفت‌هاي چشمگير از بدو تاسيس كميته ويژه استعمارزدايي سازمان ملل يعني از سال 1961 تاكنون، هنوز 17 سرزمين غيرخودمختار در دستور كار این سازمان باقي است و جنبش عدم تعهد بر این باور است كه پدیده استعمار تحت هرگونه شكل و قالبي و حتي بهره کشی اقتصادي، مغاير با بيانيه اعطاي استقلال به مردم و كشورهاي تحت استعمار و همچنين مغاير با بيانيه جهاني حقوق بشر مي‌باشد.

دهقانی در ادامه گفت: جنبش عدم تعهد بار ديگر بر اهميت پيشنهادات مطرح شده در خصوص موضوع استعمارزدائي در بيانيه پاياني شانزدهمين اجلاس سران تهران در ماه اوت سال 2012، تاكيد مي‌كند. ایشان از ميان برداشتن استعمار را جزو اولويت‌هاي كاري سازمان ملل متحد دانست و گفت جنبش عدم تعهد نيز در همين راستا متعهد است نقش خود را به گونه ای ايفاء نماید تا به دستاوردهاي ملموسي در جهت زدودن پديده استعمار در دهه سوم استعمار زدايي جهانی (از سال 2011 الي 2020) نائل آید.
 
سفیر کشورمان در ادامه این سخنرانی گفت: جنبش عدم تعهد از تمامي قدرت‌هاي جهان مي‌خواهد تا كليه هزينه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي که بر مردم و كشورهاي تحت استعمار و اشغالگري خارجي تحمیل شده را جبران نمایند و اين اطمينان حاصل گردد كه به تمامي اين افراد بطور عادلانه خسارات وارده پرداخته شود. مضافا اينكه جنبش عدم تعهد از سازمان ملل متحد درخواست می نماید تا اطمينان حاصل نماید که فعاليت هاي اقتصادي و يا ديگر فعاليت ها از جانب قدرت هاي بزرگ به منافع مردم و كشورهايي كه خودمختار نيستند آسيب نرساند.
 
دهقانی در پایان تاکید کرد:جنبش عدم تعهد به حمايت کامل خود از حق لاينفك مردم فلسطين براي تشكيل دولت مستقل بر اساس قطعنامه‌هاي سازمان ملل به پايتختي قدس شريف ادامه مي دهد.