درخواست رهبران مسیحی فلسطین از اروپا

واحدمرکزی خبر نوشت:

رهبران مسیحی فلسطین روز جمعه از اروپا خواستند کشور مستقل فلسطینی را با پایتختی شرق بیت المقدس به رسمیت بشناسد.
میشل صباح، اسقف لاتین بیت المقدس، عطاء الله حنا اسقف اعظم کلیسای یونانی ارتدوکس بیت المقدس و همچنین منیب یونان رئیس کلیسای انجیلی لوتری در فلسطین و اردن که ریاست فدراسیون جهانی لوتری ها را بر عهده دارد، در نامه ای سرگشاده اعلام کردند: ما از بیت المقدس که پایتخت اشغال شده فلسطین است، یک پیام فوری به همه کشورها و مناطق جهان به ویژه اروپا ارسال و اعلام می کنیم که ما خواستار عدالت و صلح هستیم. به رسمیت شناختن کشور فلسطینی و تعیین مرزهای آن با اسرائیل اولین مرحله برای دستیابی به این هدف بزرگ است.
نام فواد طوال اسقف اعظم لاتین بیت المقدس در این نامه درج نشده است.
در این پیام آمده است:  ما از درخواست های مکرر برای از سرگیری مذاکرات صلح خسته شده ایم، ما نمی توانیم به علت وجود یک قدرت خارجی به کلیساهای خود وارد شویم، سرزمین ما پیوسته در اشغال است و ملت ما تحقیر می شود. در چنین شرایطی مسیحیان وظیفه دارند به مقاومت کمک کنند.
سه مسئول مذهبی مسیحی فلسطین در نامه خود از کشورهای اروپایی خواسته اند با به رسمیت شناختن کشور مستقل فلسطینی در مرزهای هزار و نهصد و شصت و هفت با پایتختی شرق بیت المقدس، از طرحها و ابتکارهای غیرخشونت آمیز فلسطینیان به منظور پایان دادن به اشغالگری اسرائیل حمایت کنند.
به گزارش خبرگزاری فرانسه از بیت المقدس، اسرائیل شرق بیت المقدس را پس از جنگ ژوئن سال هزار و نهصد و شصت و هفت اشغال و آن را ضمیمه خاک خود کرد. جامعه جهانی این اقدام اسرائیل را هرگز به رسمیت نشناخته است.
اسرائیل و فلسطینیان مذاکرات مستقیم خود را که پس از نه ماه وقفه تحت نظارت جان کری وزیر امور خارجه آمریکا از سر گرفته شده بود، آوریل گذشته بار دیگر متوقف کردند.

4949

کد N535729