آقامحمدی در گفتگو با مهر:

نباید کسی در همایش‌های وحدت اصولگرایی سهم خواهی کند

مجلس

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت گفت: اگر کسی در مسیر وحدت اصولگرایان سهم خواهی کند، بدون شک تمام این جریان متضرر خواهد شد. از این رو لازم است که در این زمینه مراقبت جدی صورت گیرد.

ابراهیم آقامحمدی عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به برگزاری همایش وحدت اصولگرایی گفت: فرهنگ دینی ما همواره به وحدت و انسجام و نیز دوری از اختلاف تاکید کرده است، از این رو وحدت در بین جریان‌های مختلف سیاسی در کشور مبارک بوده و ریشه در اعتقادات ما دارد.

وی افزود: هرچقدر بتوانیم افرادی که در اصول انقلاب از جمله اصل ولایت فقیه، نظام دینی، ارزش های انقلاب اسلامی و ... با هم مشترک بوده را دور هم جمع کرده و منسجم عمل کنیم، خیر و برکت آن برای جامعه و نظام اسلامی خواهد بود.

نماینده مردم خرم آباد با بیان اینکه وحدت و نزدیک شدن طیف های مختلف اصولگرا به هم می‌تواند موجب هم افزایی بیشتر شود ادامه داد: همیشه وحدت حول ارزش‌های انقلاب اسلامی خوب بوده و اقدام طیف‌های اصولگرا برای برگزاری همایش به منظور دستیابی به وحدت امر مبارکی است که امیدواریم در جهت تقویت حاکمیت دینی، اصول و ارزش‌های انقلاب، عدالت و درست کاری باشد که نفع آن به کشور و مردم برسد.

آقامحمدی با اشاره به اینکه محتمل است در ادامه برگزاری چنین همایش‌هایی برخی افراد سهم خواهی کنند گفت: باید مراقبت کرد و از همین ابتدای مسیر طوری جهت گیری نمود که سهم خواهی‌های شخصی مانع وحدت نشده و همه برای دفاع از نظام اسلامی و پیشبرد کشور در ابعاد مختلف از جمله سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و ... تلاش کنیم.

عضو فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت خاطرنشان کرد: اگر کسی در مسیر وحدت اصولگرایان سهم خواهی کند، بدون شک تمام این جریان متضرر خواهد شد، از این رو لازم است که در این زمینه مراقبت صورت گیرد.