سفیر و سرپرست نمایندگی دائم ایران در سازمان ملل متحد:

جنبش غیرمتعهد به حمایت خود از حق مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل ادامه می‌دهد

سیاست خارجی

جنبش غیرمتعهد از تمامی قدرت‌های جهان می‌خواهد تا کلیه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر مردم و کشورهای تحت استعمار و اشغالگری خارجی تحمیل شده را جبران کند و این اطمینان حاصل گردد که به تمامی این افراد بطور عادلانه خسارات وارده پرداخته شود.

سفیر و سرپرست نمایندگی دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد: جنبش غیرمتعهد به حمایت کامل خود از حق لاینفک مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل به پایتختی قدس شریف ادامه می دهد.

به گزارش ایلنا، حسین دهقانی روز پنجشنبه به نمایندگی از جنبش غیرمتعهد در خصوص استعمارزدایی در این سازمان گفت: جنبش غیرمتعهد برای رسیدن به هدف جهانی که همان استعمارزدایی و اعمال حق مشروع خودمختاری ملت‌های تحت استعمار و سلطه خارجی است، اهمیت زیادی قائل است.

وی اظهار کرد: با وجود پیشرفت‌های چشمگیر از بدو تاسیس کمیته ویژه استعمارزدایی سازمان ملل یعنی از سال 1961 تاکنون، هنوز 17 سرزمین غیرخودمختار در دستور کار این سازمان باقی است و جنبش غیرمتعهد بر این باور است که پدیده استعمار تحت هرگونه شکل و قالبی و حتی بهره کشی اقتصادی، مغایر با بیانیه اعطای استقلال به مردم و کشورهای تحت استعمار و همچنین مغایر با بیانیه جهانی حقوق بشر است.

دهقانی در ادامه گفت: جنبش غیرمتعهد بار دیگر بر اهمیت پیشنهادات مطرح شده در خصوص موضوع استعمارزدائی در بیانیه پایانی شانزدهمین اجلاس سران تهران در ماه اوت سال 2012، تاکید می‌کند.

وی از میان برداشتن استعمار را جزو اولویت‌های کاری سازمان ملل متحد دانست و گفت: جنبش غیرمتعهد نیز در همین راستا متعهد است نقش خود را به گونه‌ای ایفاء کند تا به دستاوردهای ملموسی در جهت زدودن پدیده استعمار در دهه سوم استعمار زدایی جهانی (از سال 2011 الی 2020) نائل آید.

سفیر کشورمان گفت: جنبش غیرمتعهد از تمامی قدرت‌های جهان می‌خواهد تا کلیه هزینه‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی که بر مردم و کشورهای تحت استعمار و اشغالگری خارجی تحمیل شده را جبران کند و این اطمینان حاصل گردد که به تمامی این افراد بطور عادلانه خسارات وارده پرداخته شود. جنبش غیرمتعهد از سازمان ملل متحد درخواست می کند تا اطمینان حاصل کند که فعالیت های اقتصادی و یا دیگر فعالیت ها از جانب قدرت های بزرگ به منافع مردم و کشورهایی که خودمختار نیستند، آسیب نرساند.

دهقانی در پایان تاکید کرد: جنبش غیرمتعهد به حمایت کامل خود از حق لاینفک مردم فلسطین برای تشکیل دولت مستقل بر اساس قطعنامه‌های سازمان ملل به پایتختی قدس شریف ادامه می دهد.

کد N535203