از سوی جهانگیری ابلاغ شد:

اختصاص ۱۰ میلیارد تومان به وزارت کشور برای مقابله با حوادث غیرمترقبه

دولت

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را 14 مهرماه 1393 برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

هیأت وزیران مصوب کرد مبلغ ۱۰۰ میلیارد ریال به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه در اختیار وزارت کشور(سازمان مدیریت بحران کشور) قرار گیرد.

به گزارش ایلنا، بر اساس مصوبه هیأت وزیران، مبلغ 100 میلیارد ریال به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه در اختیار وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) قرار می‌گیرد.

هیأت وزیران تصویب کرد: مبلغ 100 میلیارد ریال به صورت هزینه‌ای از محل منابع ماده 12 قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور به منظور مقابله با حوادث غیرمترقبه در اختیار وزارت کشور (سازمان مدیریت بحران کشور) قرار می‌گیرد تا برابر قوانین و مقررات مربوط هزینه شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور این مصوبه را 14 مهرماه 1393 برای اجرا به وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و کشور و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ابلاغ کرد.

کد N535077