کاربرد عقل و نقل از دیدگاه یک استاد دانشگاه

استاد دانشگاه تهران گفت: اگر مرحوم مطهری نبود در انجمن فلسفه را می‌بستند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری دانشجویان ایران(ایسنا)- منطقه خراسان، دکتر مهدی محقق در آئین افتتاحیه مجمع حکمت اسلامی شعبه مشهد اظهار کرد: من به یاد دارم به فردی که پس از دکتر سیدحسین نصر فردی سیاسی انجمن سیاست را به عهده گرفته بود با مرحوم مطهری تماس گرفت و به ایشان گفت که کار این انجمن چیست و آیا نباید تعطیل شود که ایشان در پاسخ گفتند این انجمن به احیاء آثار شیعه پرداخته است و باید به کار خود ادامه دهند.

وی ادامه داد: تکبیر فلسفه ریشه در تاریخ دارد و علت آن نیز این است که وقتی این علوم از یونان وارد ممالک اسلامی می شدند توسط حکما ترجمه نمی‌شدند و به همین علت با مبانی اسلامی سازگاری نداشتند.

وی خاطرنشان کرد: اگر این علوم توسط کسانی که عالم بودند ترجمه می‌شدند نکاتی که مورد قبول مسلمانان نیست در این کتاب‌ها نمی‌آمد که تا آن‌جا ادامه پیدا می‌کند.

استاد دانشگاه تهران گفت: مخالفت‌ها با فلسفه در ممالک اسلامی تا آنجا ادامه پیدا می‌کند که برخی از مسلمانان حتی از بیان اسامی که انتهای آن‌ها حرف سین قرار داشت ابراز تنفر می‌کردند.

وی اظهار کرد: وقتی که مذهب شیعه در ایران به عنوان مذهب رسمی اعلام شد حکما برای گسترش فلسفه آن را به نام حکمت معرفی کردند همان حکمتی که قرآن آن را لقب لقمان معرفی می‌کند. یکی از امتیازات سرزمین ما این است که فلسفه را به نام حکمت آموزش داد و موجب گسترش و رشد آن شد.

وی اظهار کرد: تفکر اشعری می‌گوید که باید عقل را دور انداخت و به نقل اکتفا کرد ولی شیعه معتقد است که اگر عقل را دور بیندازیم پایه‌های نقل سست می‌شود و به همین جهت عقل را مورد استفاده قرار می‌دهد و مبانی نقل را تحکیم می‌کند.

انتهای پیام

کد N534760