جعفری در گفتگو با مهر:

رئیس جمهور به جای ورود به موضوعات جزئی به مسائل کلان کشور بپردازد / مسئله بورسیه‌ها جنجال رسانه‌ای دوستان دولت بود

مجلس

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی گفت: آقای رئیس جمهور به عنوان شخص اول اجرایی کشور اگر خود را گرفتار مسائل جزئی مانند بورسیه‌ها کند، نمی‌تواند به مسائل کلان و بزرگتر کشور بپردازد.

قاسم جعفری، عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر، با اشاره به اظهارات رئیس جمهور در آیین آغاز سال تحصیلی دانشگاه‌ها مبنی براینکه مسئله بورسیه‌ها علت اصلی استیضاح وزیر علوم از سوی مجلس بود گفت: اگر کسی به متن استیضاح وزیر که از سوی نمایندگان به امضا رسید مراجعه کند خواهد دید که مسئله بورسیه‌ها یک مسئله حاشیه‌ای بوده و جنجالی که در این باره به راه افتاد از سوی برخی رسانه‌ها و دوستان دولت بود.

وی افزود: مسئله بورسیه ها در استیضاح فرجی دانا اصلا وارد نبود، اگر هم مطرح شد به خاطر جنجال رسانه‌ای بود که در کشور به راه افتاد.

نماینده مردم بجنورد ادامه داد: اقدامات رسانه ای در انتشار برخی اسامی باعث شد که آبروی افرادی قبل از اینکه اصل مسئله بررسی شود به خطر افتاده و حقوق شهروندی آنها تضییع شود؛ برخی رسانه‌ها اسامی را منتشر کردند که مجعول بود و در بسیاری موارد صحت نداشت.

جعفری با بیان اینکه مجلس در اصل مسئله بحثی ندارد و عنوان کردیم که اگر تخلف برخی در این مسئله اثبات شود حتی اگر دولت هم گذشت کند ما از آن نمی‌گذریم افزود: در مسئله اقتصادی عده‌ای فسادهای بزرگی انجام می‌دهند اما وقتی حرف از انتشار اسامی آنها می شود می‌گویند این اسامی در اختیار قوه قضائیه است و اگر لازم باشد قوه قضائیه اسامی را منتشر می‌کند، چگونه است که در آن مسئله مراعات حال افراد می‌شود اما در مسئله بورسیه‌ها نسبت به اصحاب علم و دانش مراعات نمی‌شود.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با بیان اینکه در مسئله بوسیه‌ها نه نمایندگان سهمی داشتند و نه بستگان آنها ادامه داد: تخلف از جانب هر که باشد باید برابر قانون با آن برخورد کرد.

این نماینده مجلس گفت: اگر آقای رئیس جمهور به عنوان شخص اول اجرایی کشور خود را گرفتار مسائل جزئی این چنینی کند نمی‌تواند به مسائل کلان و بزرگتر بپردازد؛ آقای روحانی به دنبال حساسیت‌هایی که بعد از استیضاح وزیر علوم در محیط دانشگاهی و هیئت دولت به وجود آمد با طرح چنین مباحثی به دنبال جبران است اما بهترین راهکار این بود که در جلسه استیضاح حضور می یافت و از وزیر خود دفاع می‌کرد.

وی با اشاره به اینکه مجلس در مسئله بورسیه ها بسیار جدی است افزود: وزارت علوم کمیته‌ای را برای بررسی بورسیه ها تشکیل داده که ما در کمیسیون آموزش و تحقیقات به عنوان بازوی نظارتی بدون شک نتیجه بررسی های این کمیته را بررسی خواهیم کرد.

جعفری خاطرنشان کرد: البته تعدادی از نمایندگان مجلس که به عنوان شخصیت حقیقی برای حضور در جلسات این کمیته دعوت شدند درباره فرآیند برگزاری جلسات این کمیته نظراتی دارند که جای تامل دارد.