استاندار اردبیل:نمایندگان مجلس که به روحانی رای نداده اند،درغزل و نصب های استانی سهم بیشتری دارند

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت:

هفته نامه محلي "فردا" كه در اردبيل منتشر مي‌شود در صفحه اول اين هفته خود نوشت استاندار اردبيل در جلسه‌اي در پاسخ به انتقادات اعضاء ستاد انتخاباتي دكتر روحاني در استان اردبيل مشكلات موجود در عزل و نصب‌ها و اعمال نظر نمايندگان مردم در مجلس شوراي اسلامي را تشريح كرد.

وي گفت: نمايندگان مجلس هر چند در انتخابات رياست جمهوري به دكتر روحاني رأي ندادند اما به لحاظ ارتباط مداوم با وزرا و نفوذ آنان در وزارتخانه‌ها دخالت بيشتري در عزل و نصب‌ها دارند. اعضاي ستاد رئيس‌جمهور روحاني در استان اردبيل طي جلسات مختلف سپرده شدن حاكميت استان به طرفداران احمدي نژاد و بي‌توجهي به برنامه‌ها و نقطه نظرات طرفداران دكتر روحاني در مديريت اجرايي استان و مسير توسعه سياسي استاندار اعتراض دارند و مي‌گويند كساني كه ديروز عليه هاشمي و روحاني شعار مي‌دادند اكنون بر استان حاكميت دارند.

 

17302

کد N534358