الیوم السابع:

نخست وزیر جدید یمن استعفا داد

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های عربی از استعفای نخست وزیر جدید یمن از پذیرش این سمت، یک روز پس از معرفی وی توسط رئیس جمهور این کشور خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الیوم السابع، رسانه های عربی از استعفای نخست وزیر جدید یمن از پذیرش این سمت، یک روز پس از معرفی وی توسط رئیس جمهور این کشور خبر می دهند.