قربانیان تظاهرات ضد داعش در ترکیه به 18 نفر افزایش یافت

در تظاهرات حمایت از کوبانی که از دو روز گذشته در بیش از سی استان و 73 شهرستان بزرگ و کوچک ترکیه ادامه دارد و به درگیری خیابانی میان معترضان و نیروهای امنیتی منجر شده تاکنون 18 معترض جان خود را ازدست داده و دهها نفر نیز زخمی شده اند.

قربانیان تظاهرات ضد داعش در ترکیه به 18 نفر افزایش یافتدر تظاهرات حمایت از کوبانی که از دو روز گذشته در بیش از سی استان و 73 شهرستان بزرگ و کوچک ترکیه ادامه دارد و به درگیری خیابانی میان معترضان و نیروهای امنیتی منجر شده تاکنون 18 معترض جان خود را ازدست داده و دهها نفر نیز زخمی شده اند.

 

 

منبع: رویترز

26149

کد N534305