استقرار سامانه های جدید گنبد آهنین در الجلیل در فلسطین اشغالی

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های رژیم صهیونیستی از استقرار سامانه های جدید گنبد آهنین در الجلیل در فلسطین اشغالی خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه فلسطین الیوم، منابع وابسته به رژیم صهیونیستی از نصب سامانه گنبد آهنین اضافی در منطقه اصبع الجلیل خبر دادند.

شایان ذکر است که نصب سامانه گنبد آهنین پس از آن صورت می گیرد که جبهه های جنوب لبنان با فلسطین اشغالی پس از انفجار بمب در مسیر نظامیان رژیم صهیونیستی در مزارع شبعا وضعیت بحرانی تری از قبل گرفته است.