توسط رئیس جمهور صورت گرفت؛

ابلاغ قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس در برخی از شوراها

دولت

در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی، «قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24 فروردین 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15 شهریور 1393 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور «قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها» را که به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده، برای اجرا ابلاغ کرد.

به گزارش ایلنا، در ابلاغیه رئیس جمهور آمده است: در اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی، «قانون عضویت و لغو عضویت نمایندگان مجلس شورای اسلامی در برخی از شوراهای عالی، شوراها، مجامع و سایر هیأتها» که در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ 24 فروردین 1393 مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 15 شهریور 1393 از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام، موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد، جهت اجرا ابلاغ می گردد.

رئیس جمهور این قانون را در تاریخ 14 مهرماه 1393 برای اجرا ابلاغ کرد.

بر اساس این قانون، شوراهای زیر دارای یک نماینده ناظر هستند:

شورای عالی فناوری اطلاعات، شورای عالی فضایی، شورای عالی انرژی، شورای عالی میراث فرهنگی و گردشگری، شورای عالی حفاظت محیط زیست، شورای عالی انفورماتیک کشور، شوای عالی هماهنگی ترافیک شهرهای کشور، شورای عالی صنایع دریایی کشور

همچنین شوراهای زیر دارای دو نماینده ناظر هستند:

شورای عالی بیمه، شورای اقتصاد، شورای عالی بورس و ارواق بهادار، شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، شورای عالی استاندارد

کد N533910