اسداللهی در نطق میان دستور:

حقوق بشر به لحاظ سیاست‌زدگی جایگاه خود را از دست داده است

مجلس

آیا بمباران مردم بی دفاع مبارزه با تروریسم است؛ القاعده و داعش ساخته و پرداخته کیست و چگونه به وجود آمد همچنین تأمین سلاح و حمایت‌های مالی را چه کسانی انجام می‌دهند.

یك عضو كمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: در برهه کنونی مبارزه با تروریسم ساختگی حربه ای در دست دشمنان شده است و به بهانه این حربه شاهد بدترین ظلم ها و جنایات هستیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت جام  در نطق میان دستور خود  گفت: متأسفانه امروز منطقه خاورمیانه و کشورهای اسلامی در آتش تفرقه کشورهای استعمارگر به سرکردگی آمریکا و انگلیس می سوزد،متأسفانه جان و مال مسلمانان به تاراج می رود و در برهه کنونی مبارزه با تروریسم ساختگی حربه ای در دست دشمنان شده است و به بهانه این حربه شاهد بدترین ظلم ها و جنایات هستیم. مردم مظلوم و بی دفاع سوریه، عراق، افغانستان، پاکستان چه گناهی مرتکب شده اند و آیا بمباران مردم بی دفاع مبارزه با تروریسم است؛ القاعده و داعش ساخته و پرداخته کیست و چگونه به وجود آمد همچنین تأمین سلاح و حمایت‌های مالی را چه کسانی انجام می‌دهند.

اسداللهی افزود: چرا داعش و اسرائیل روابط نزدیکی دارند و چطور مجروحان داعش در بیمارستان های اسرائیل درمان می شوند لذا قطعا ایجاد داعش و القاعده در راستای برنامه طرح ریزی شده برای خدشه به چهره نورانی اسلام و اسلام هراسی است و هدف آنها در طول سالیان گذشته و امروز، مبارزه با اسلام و دین باوران بوده و است از این رو باید همه مسلمانان هشیار باشند.

ماینده مردم تربت‌ جام در مجلس شورای اسلامی گفت:‌ حقوق بشر امروز به لحاظ سیاست‌زدگی جایگاه خود را از دست داده است.

کد N533783