مجله اشترن:

افزایش شمار پناهجویان به اروپا

آمریکا اروپا

جدیدترین بررسی ها حاکی از افزایش شمار پناهجویان به اروپا بیش از حد برنامه ریزی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مجله اشترن در شماره امروز خود نوشت: براساس پیش بینی های انجام شده از سوی اداره مهاجرت اروپا تخمین زده شده بود که حدود 20 هزار پناهجو راهی کشورهای اروپایی و به ویژه آلمان شوند، اما در حال حاضر گزارش ها نشان می دهد این رقم بالغ بر 30 هزار نفر شده است.

این مجله در ادامه گزارش خود آورده است: مناقشات موجود در مناطق مختلف یکی از دلایلی افزایش شمار پناهجویان به اروپا شده است.

پیش بینی می شود تا پایان سال جاری شمار پناهجویان به کشورهای مختلف بالغ بر 200 هزار نفر شود.