نوبخت در نشست خبری:

حقوق بازنشستگان مطابق مصوبه آتی مجلس پرداخت می‌شود

دولت

سخنگوی دولت با اشاره به برخی از خبرها مبنی بر اینکه بخشنامه ای در دولت موجب کاهش 20 تا 30 درصدی حقوق بازنشستگان جدید می شود، گفت: در مورد آنهایی که از فوق‌العاده شان درصد بازنشستگی کسر شده و یا نشده است، برطبق قانونی که مجلس تصویب کند، عمل می‌کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد باقر نوبخت سخنگوی دولت امروز ظهر پس از پایان جلسه هیات وزیران طی نشست خبری با اصحاب رسانه با اشاره به خبرهایی به نقل از نمایندگان مجلس مبنی بر اینکه بخشنامه ای جدید در دولت زمینه ساز کاهش 30 تا 50 درصدی حقوق بازنشستگان جدید خواهد شد، اظهار داشت: کاهش بخشی از حقوق بازنشستگان اصلا صحت ندارد.

وی در عین حال درباره این بخشنامه چالش بر انگیز دولت که مجلس خواستار لغو آن بود، توضیح داد: برخی دستگاه‌ها در اجرای قانون خدمات کشوری سلیقه‌ای عمل کردند و در همین زمینه نیز شفافیت وجود نداشت . 

معاون نظارت راهبردی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه نباید از اضافه کار افراد، سهم بازنشستگی کسر شود، گفت: کسانی که تا پیش از اجرای این قانون از اضافه کار آنان سهم بازنشستگی در سیستم تامین اجتماعی کسر شده، پس از بازنشستگی به آنان بازگردانده می‌شود.

نوبخت با بیان اینکه برخی از مواد قانون خدمات مدیریت کشوری از سوی دولت اصلاح شده است، گفت: این اصلاحات یک شنبه هفته آینده در دولت مطرح و همچنین به مجلس شورای اسلامی ارسال خواهد شد.

وی ادامه داد: در مورد آنهایی که از فوق‌العاده شان درصد بازنشستگی کسر شده و یا نشده است، برطبق قانونی که مجلس تصویب کند، عمل می‌کنیم.