با نظر نمایندگان مجلس؛

نحوه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی مشخص شد

مجلس

ماده مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها از پرداخت 20 درصد سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده 5 قانون تامین می‌شود.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با ایجاد اصلاحاتی به منظور تامین نظر شورای نگهبان نحوه پرداخت حق بیمه کارگران ساختمانی را مشخص کردند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، نمایندگان  مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس طرح اصلاح ماده 5 قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی كه از سوی  شورای نگهبان مورد ایراد قرار گرفته بود را اصلاح كردند.

با اصلاح ماده 5 این قانون سازمان تامین اجتماعی مکلف است 7 درصد حق بیمه را از کارگران ساختمانی دارای پروانه مهارت و اشتغال مشمول ماده یک این قانون و معادل 12 درصد مجموع عوارض و درآمد ناشی از صدور پروانه ساختمان به شهرداری و دیگر مراکز صدور پروانه ساختمانی که به‌عنوان سهم کارفرما می‌باشد را از مالک دریافت و کارگران مذکور را بیمه نماید.

همچنین در تبصره 4 این ماده مراکز دینی از قبیل مساجد و تکایا، حسینیه‌ها، دارالقرآن‌ها از پرداخت 20 درصد سهم کارفرما معاف بوده و سهم کارفرما از محل ماده 5 قانون تامین می‌شود.

کد N533347