اصلاح مصوبه‌ای در خصوص مناطق آزاد تجاری صنعتی در هیات دولت

منطقه آزاد تجاري,منطقه آزاد ماكو,منطقه آزاد ارس,منطقه آزاد چابهار,منطقه آزاد قشم,منطقه آزاد انزلی,منطقه آزاد اروند

هیئت وزیران با اصلاح مصوبه موضوع بودجه سال 1393 سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو موافقت کرد.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، هیأت وزیران در جلسه93.7.6 به پیشنهاد دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد تجاری صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد بند (ج) ماده (4) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372 موافقت کرد: تصویب‌نامه شماره 26738/ت50405ک مورخ 93.3.11 موضوع بودجه سال 1393 سازمانهای مناطق آزاد تجاری صنعتی کیش، قشم، چابهار، ارس، اروند، انزلی و ماکو به شرح زیر اصلاح ‌شود:

الف ماده (2) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 در بند (2 8) ماده (2) پس از عبارت «در سال 1393» عبارت « در چارچوب آیین‌نامه نحوه استفاده از زمین و منابع ملی در مناطق آزاد تجاری صنعتی و» اضافه می‌شود.

2 بند (2162) حذف می‌شود.

ب ماده (6) به شرح زیر اصلاح می‌شود:

1 در بند (6 3) عبارت «نظام‌نامه فنی اجرایی مناطق را مطابق با شرایط اختصاصی آنها تهیه و جهت تصویب به شورای عالی ارائه نماید» جایگزین عبارت «اقدام به تدوین نظام‌نامه فنی اجرایی مطابق با شرایط اختصاصی مناطق نماید» می‌شود.

2 در بند (6 44) عبارت «موضوع به تقاضای بالاترین مقام اجرایی دستگاه مربوط، در شورای عالی مطرح می‌گردد و نظر شورا ملاک عمل خواهد بود» جایگزین عبارت «نظر دبیر شورای هماهنگی مناطق ملاک اقدام دستگاهها خواهد بود و مادامی که بالاترین مقام دستگاه اجرایی مربوطه اقدام به طرح موضوع در شورا ننموده باشد نظر دبیر و در صورت طرح در شورا، نظر شورا ملاک خواهد بود.» می‌شود.

اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‎جمهور این مصوبه را در تاریخ 93.7.8 ابلاغ کرده است.

انتهای پیام

کد N533259