هیئت دولت تصویب کرد:

ماموریت وزارت کشور برای پیگیری موافقتنامه همکاری در دریای خزر

بر اساس مصوبه هیأت وزیران، وزارت کشور باید نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا و امضای موقت «موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر» اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

به گزارش گروه دریافت خبر ایسنا، هیأت وزیران تصویب کرد: وزارت کشور مجاز است با هماهنگی معاونت حقوقی رئیس جمهور(امور توافقهای بین المللی) و وزارت امور خارجه نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا(پاروف) و امضای موقت موافقتنامه همکاری در زمینه پیشگیری و واکنش به شرایط اضطراری در دریای خزر، ظرف سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.

اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور این مصوبه را در تاریخ 8 مهرماه 1393 برای اجرا به وزارتخانه های کشور و امور خارجه ابلاغ کرد.

انتهای پیام

کد N533236