ارائه گزارش کمیسیون اروپا درباره عضویت کشورهای جدید

آمریکا اروپا

کمیسیون اروپا امروز بار دیگر با ارائه گزارشی عضویت کشورهای جدید در اتحادیه را مورد بررسی قرار می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رادیو آلمان، کمیسیون اروپا امروز گزارشی درباره بررسی روند عضویت کشورهای متقاضی جدید به اتحادیه اروپا ارائه می دهد.

بر اساس گزارش های رسیده 28 کشور عضو اتحادیه اروپا بر این عقیده اند که رایزنی های لازم برای گفتگو با مقامات ترکیه برسر عضویت این کشور در اتحادیه اروپا انجام شود.

آنچه در حال حاضر اتحادیه اروپا در خصوص پذیرش ترکیه بر سر آن تعلل دارد موضوع آزادی رسانه ها و محدودیت در اینترنت در این کشور است.

کمیسیون اروپا همچنین اوضاع در کشورهای بالکان مانند آلبانی، بوسنی و هرزگوین، کوزوو، مقدونیه، مونته نگرو و صربستان را مورد بررسی قرار می دهد.