وقوع دو انفجار در نزدیکی مرکز فرهنگی فرانسه در غزه

آفریقا و خاورمیانه

منابع عربی از وقوع دو انفجار در نزدیکی مرکز فرهنگی فرانسه در غزه خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری فرانسه از وقوع دو انفجار در نزدیکی مرکز فرهنگی فرانسه در غزه خبر داد.

از آنجا که در زمان وقوع این دو انفجار ساختمان مذکور خالی از افراد بوده این انفجار هیچ تلفات جانی در بر نداشته و تنها بخشهایی از ساختمان آسیب دیده است.

مقامات فلسطینی از ادامه تحقیقات درخصوص کشف ماهیت عاملان این انفجارها خبر دادند.