نمونه های دیگری از پرونده بابک زنجانی در دولت گذشته داریم که بنا به مصلحت افشا نشده

سایت آفتاب نوشت:

 

 مشاور معاون اجرايي رئيس‌جمهور معتقد است: پرونده فساد مالي شبيه آنچه در پرونده بابك زنجاني ديده مي‌شود در دولت گذشته زياد اتفاق افتاده اما صرفا به دليل برخي مصالح عمومي بنا نيست نامي از آنها برده شود.

محسن بهرامي ارض اقدس تاكيد كرد: بابك زنجاني نمونه خروارها فساد مالي رخ‌داده در دولت گذشته است اما مشابه پرونده فساد مالي گسترده در پرونده زنجاني، پرونده‌هاي ديگري در دولت گذشته شكل گرفته‌ كه بنا به مصالح عمومي كشور، هنوز نامي از آنها برده نشده است.
وي همچنين افزود: آدم‌هاي بسيار زيادي در داخل و خارج از كشور هنوز ناشناخته‌اند و از امكان‌هاي بي‌بديل 84 تا 92 به خوبي استفاده كرده‌اند ولي متاسفانه معدود افرادي شناسانده شده‌اند و مدام روي نام آنها مانور داده مي‌شود در حالي كه پشت صحنه اسامي ديگري هست كه هنوز ناگفته و ناشناخته باقي مانده‌اند.

17302

کد N532842