فولادگر در نشست مشترک مجلس و دولت؛

تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از چالش‌های کنونی کشور است

مجلس

رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با بیان اینکه تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از چالش‌های کنونی کشور است، افزود: خوشبختانه دولت به بحث خروج از رکود و حمایت از تولید توجه کرد و لایحه‌ای را دراین رابطه به مجلس ارجاع داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط  عمومی مجلس شورای اسلامی ، حمیدرضا فولادگر در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: من باید از دولت تشکر کنم زیرا در جلسه گذشته نمایندگان دو مورد را تذکر دادند که خوشبختانه هیات دولت به این موارد به خوبی رسیدگی کرد.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم با اشاره به تشکیل شورایعالی اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز چند قدم برای اصلاح قانون اصل 44 برداشته است که ساماندهی به موسسات عمومی، شرکت‌های شبه‌دولتی، شفاف‌سازی بنگاه‌ها، بهبود فضای کسب و کار از جمله این موارد است، اما قطعا باید این موضوع با اجرای درست و سیاست‌های مطلوب همراه شود.
 
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت به بحث خروج از رکود و حمایت از تولید توجه کرد و لایحه‌ای را دراین رابطه به مجلس ارجاع داد، از این‌رو مجلس هم درصدد است تا برخی از پیشنهادات و طرح‌های هم‌راستا را با لایحه دولت ترکیب کند، اما امیدوارم دولت هم در نشست‌های خود از این پیشنهادات حمایت کند.
 
فولادگر  با اشاره به بروز برخی اختلافات در ارائه آمارها گفت: آمارها باید به صورتی اعلام شود که موجب بروز چالش‌ نشود و باید به این موضوع دقت کرد.
 
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر اینکه بحث تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از چالش‌های کنونی کشور است، افزود: دولت باید ضمن توجه به این موضوعات به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و مسکن مهر توجه ویژه داشته باشد.
حمیدرضا فولادگر در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: من در اینجا باید از دولت تشکر کنم زیرا در جلسه گذشته نمایندگان دو مورد را تذکر دادند که خوشبختانه هیات دولت به این موارد به خوبی رسیدگی کرد.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم با اشاره به تشکیل شورایعالی اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز چند قدم برای اصلاح قانون اصل 44 برداشته است که ساماندهی به موسسات عمومی، شرکت‌های شبه‌دولتی، شفاف‌سازی بنگاه‌ها، بهبود فضای کسب و کار از جمله این موارد است، اما قطعا باید این موضوع با اجرای درست و سیاست‌های مطلوب همراه شود.
 
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت به بحث خروج از رکود و حمایت از تولید توجه کرد و لایحه‌ای را دراین رابطه به مجلس ارجاع داد، از این‌رو مجلس هم درصدد است تا برخی از پیشنهادات و طرح‌های هم‌راستا را با لایحه دولت ترکیب کند، اما امیدوارم دولت هم در نشست‌های خود از این پیشنهادات حمایت کند.
 
فولادگر  با اشاره به بروز برخی اختلافات در ارائه آمارها گفت: آمارها باید به صورتی اعلام شود که موجب بروز چالش‌ نشود و باید به این موضوع دقت کرد.
 
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر اینکه بحث تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از چالش‌های کنونی کشور است، افزود: دولت باید ضمن توجه به این موضوعات به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و مسکن مهر توجه ویژه داشته با حمیدرضا فولادگر در نشست مشترک مجلس و دولت گفت: من در اینجا باید از دولت تشکر کنم زیرا در جلسه گذشته نمایندگان دو مورد را تذکر دادند که خوشبختانه هیات دولت به این موارد به خوبی رسیدگی کرد.
 
نماینده مردم اصفهان در مجلس نهم با اشاره به تشکیل شورایعالی اصل 44 قانون اساسی از سوی دولت افزود: خوشبختانه مجلس شورای اسلامی نیز چند قدم برای اصلاح قانون اصل 44 برداشته است که ساماندهی به موسسات عمومی، شرکت‌های شبه‌دولتی، شفاف‌سازی بنگاه‌ها، بهبود فضای کسب و کار از جمله این موارد است، اما قطعا باید این موضوع با اجرای درست و سیاست‌های مطلوب همراه شود.
 
وی ادامه داد: خوشبختانه دولت به بحث خروج از رکود و حمایت از تولید توجه کرد و لایحه‌ای را دراین رابطه به مجلس ارجاع داد، از این‌رو مجلس هم درصدد است تا برخی از پیشنهادات و طرح‌های هم‌راستا را با لایحه دولت ترکیب کند، اما امیدوارم دولت هم در نشست‌های خود از این پیشنهادات حمایت کند.
 
فولادگر  با اشاره به بروز برخی اختلافات در ارائه آمارها گفت: آمارها باید به صورتی اعلام شود که موجب بروز چالش‌ نشود و باید به این موضوع دقت کرد.
 
رئیس کمیسیون ویژه اصل 44 قانون اساسی با تاکید بر اینکه بحث تامین نقدینگی واحدهای تولیدی یکی از چالش‌های کنونی کشور است، افزود: دولت باید ضمن توجه به این موضوعات به مشکلات صندوق‌های بازنشستگی و مسکن مهر توجه ویژه داشته باشد.