توافق احزاب یمنی درباره نخست وزیر جدید

آفریقا و خاورمیانه

رسانه های خارجی از توافق احزاب یمنی درباره تصدی مسئولیت نخست وزیری از سوی احمد عوض بن مبارک خبر دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  رویترز، معاونان عبدربه منصور هادی رئیس جمهوری یمن اعلام کردند احزاب سیاسی روز سه شنبه درباره تصدی نخست وزیری از سوی احمد عوض بن مبارک رئیس دفتر عبدربه منصور هادی به توافق دست یافتند.

انتظار می رود رئیس جمهور یمن، احمد عوض بن مبارک را برای تشکیل دولت جدید یمن در پی توافقی مامور کند که میان عبدربه منصور هادی و احزاب متعدد از جمله حوثی ها درباره تشکیل دولتی که همه طیف ها را در بربگیرد، به دست آمده بود.