برگزاری جلسه هماهنگی روابط عمومی سازمان های تابعه معاونت اجرایی رییس جمهور

جلسه هماهنگی روابط عمومی سازمان های تابعه معاونت اجرایی رییس جمهور برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا)،‌ در این نشست بهرامی ارض اقدس طی سخنانی اظهارداشت: کارهای فراوانی در دولت تدبیر و امید انجام شده که روابط عمومی ها باید بستر مناسب برای انعکاس مطلوب خدمات انجام شده را مهیا کنند. دوران تبلیغات تکراری و کلیشه ای گذشته و روابط عمومی ها باید رویکردی علمی و متناسب با مقتضیات زمان داشته باشند.

مشاور عالی معاون اجرایی رییس جمهور افزود:بسیاری از آنچه مدیران روابط عمومی به عنوان کم و کاستی مطرح می کنند واقعیت دارد، اما خروجی روابط عمومی ها متناسب با همین امکانات هم مطلوب نیست.

رییس حوزه معاون اجرایی افزود: اصطلاح نگاه به روابط عمومی‌ها یک واقعیت و ضرورت است که خوب هست در دولت تدبیر و امید بصورت ریشه ای و ساختاری واکاوی و دنبال شود.

بهرام ارض اقدس با اشاره به اهتمام معاون اجرایی رییس جمهور به روابط عمومی ها گفت: روابط عمومی سازمان‌های تابعه معاونت اجرایی باید همکار و مکمل یکدیگر باشند.

انتهای پیام

کد N532635